sâmbătă, 26 februarie 2011

Dealul Patriarhiei

Pe Dealul Patriarhiei, cu ocazia unor lucrari de restaurare a bisericii, s-a efectuat în august 1960 un sondaj arheologic, în scopul precizarii principa­lelor etape de locuire a acestei coline.

Cercetarile au dovedit ca locul a suferit pu­ternice si repetate transformari. Lipsa totala a ni­velelor de locuire feudala se datoreste raderii su­perioare a dealului. S-a presupus, pe baza rezulta­telor arheologice obtinute, ca operatia de nivelare a colinei s-a petrecut la mijlocul secolului al XVII-lea, cînd ridicarea unui edificiu impunator prin proportiile sale a cerut largirea suprafetei de constructie, în timp ce începînd cu veacul al XVII-lea partea superioara a dealului a fost desco­perita, versantii de sud-vest si vest au fost înaltati ulterior prin depunerea unei uriase cantitati de pamînt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu